Katalog produktów

Szafki i rozdzielacze

Niezbędne w całym systemie ogrzewania podłogowego

szafka do rozdzielacza ogrzewania podłogowego

DODATKOWA INFRASTRUKTURA

Szafki nadtynkowe

szafka do rozdzielacza ogrzewania podłogowego

Szafki podtynkowe

szafka do rozdzielacza ogrzewania podłogowego

Rozdzielacz z termostatem

Rozdzielacz z termostatem

Rozdzielacz z przepływomierzem

Rozdzielacz z przepływomierzem